Před více než 5000 lety, dlouho předtím než většina světa překonala dobu kamennou, se na březích řeky Nilu zrodila starověká egyptská civilizace. Faraóni vládli Egyptu téměř po 3000 let a zanechali po sobě úžasnou řadu památek na svou moc a bohatství. Nejsou to jen obrovské pyramidy a sochy viditelné v poušti na míle daleko, ale také poklady v hrobech faraonů včetně jejich mumifikovaných pozůstatků, psané texty a překrásné předměty ze zlata a drahých kamenů.

Starý Egypt

Řeka Nil byla životodárnou krví starověkého Egypta. Každé jaro, když roztál sníh v horách Etiopie, stoupla hladina Nilu a voda se rozlila po okolních polích - přinášela jim nejen vláhu, ale i úrodnou vrstvu bláta. Egypťané obdělávali tuto půdu už po tisíce let, když se kolem roku 3500 let př. n. l. objevila první města a bylo vynalezeno písmo.
O šest století později začala vláda faraonů, když král Meni sjednotil severní a jižní Egypt a vytvořil jedno království s novým hlavním městem Mennofer. Od časů Meniho je vláda faraonů rozdělena na tři hlavní období - Starou, Střední a Novou říši. Mezi těmito obdobími jsou tzv. Mezidobí, kdy byla vláda faraonů oslabena a Egypt byl otřásán spory.


použitá literatura